DUEWAG N8CNF #1127

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1127D7/049/1H 1981wyświetlacze R&G
ex N8C DSW21 127
Przyjazd do Gdańska: 5.06.2010.
Włączenie do eksploatacji: 14.06.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc