DUEWAG N8CNF #1126

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1126D7/050/1H 1981wyświetlacze R&G
ex N8C DSW21 126
Przyjazd do Gdańska: 23.05.2010.
Włączenie do eksploatacji: 4.06.2010.
--
Uszkodzony po powodzi.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc