DUEWAG N8CNF #1125

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1125D7/039/1H 1981wyświetlacze R&G
1125'', ex DSW21 125
Przyjazd do Gdańska: 30.06.2008.
Włączenie do eksploatacji: 16.07.2008.
Przyjazd do Gdańska po mod.: 18.08.2010.
Włączenie do eksploatacji po mod.: 20.08.2010.

Pantograf połówkowy Stemmann.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc