DUEWAG N8CNF #1124

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1124D7/038/1H 1981wyświetlacze R&G
1124'', ex N8C DSW21 124
Przyjazd do Gdańska: 30.12.2009.
Włączenie do eksploatacji: 8.01.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc