DUEWAG N8CNF #1123

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1123D7/010/1H 1981wyświetlacze R&G
ex N8C DSW21 123
Przyjazd do Gdańska: 7.07.2010.
Włączenie do eksploatacji: 14.07.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc