DUEWAG N8CNF #1122

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1122D7/011/1H 1981wyświetlacze R&G
1122'', ex DSW21 122
Przyjazd do Gdańska: 19.06.2010.
Włączenie do eksploatacji: 23.06.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc