DUEWAG N8CNF #1121

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DUEWAGN8CNF 1121D7/009/1H 1981wyświetlacze R&G
1121'', ex N8C DSW21 121
Przyjazd do Gdańska: 29.12.2009.
Włączenie do eksploatacji: 18.01.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc