Düwag N8CNF #1108

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
DüwagN8CNF 1108D7/255/8G 1979wyświetlacze R&G
1108'', ex DSW21 108
Przyjazd do Gdańska: 21.11.2008.
Włączenie do eksploatacji: 23.12.2008.
Przyjazd do Gdańska po mod.: 19.09.2010.
Wł. do ekspl. po mod.: 26.09.2010.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc