PESA 128NG #1054

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA128NG 1054T819BNA004 2014

wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 16.01.2015.
Lesser Giełdziński
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc