PESA 120NaG #1044

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1044 2011wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 26.11.2011.
Szczepan Pilecki
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc