PESA 120NaG #1038

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1038 2011wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 10.09.2011.
Alf Liczmański
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc