PESA 120NaG #1036

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1036 2011wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 31.08.2011.
Aleksander Süchten
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc