PESA 120NaG #1035

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1035 2011wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 30.08.2011.
Hugo Wilhelm Conwentz
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc