PESA 120NaG #1034

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1034 2011wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 24.08.2011.
Jakub Teodor Klein.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc