PESA 120NaG #1031

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1031 2011wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 28.06.2011.
Adolf Friedrich Johann Butenandt
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc