PESA 120NaG #1030

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1030 2011wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 22.06.2011.
Filip Clüver
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc