PESA 120NaG #1026

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1026 2011wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 15.05.2011.
Jan Jerzy Forster
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc