PESA 120NaG #1025

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1025 2011wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 29.04.2011.
Johanna Henriette Schopenhauer
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc