PESA 120NaG #1024

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1024 2011wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 27.04.2011.
Jan Flachsbinder - Dantyszek
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc