PESA 120NaG #1021

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1021T812BNA011 2011wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 28.03.2011.
Jerzy Stankiewicz
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc