PESA 120NaG #1020

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1020T812BNA010 2011wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 11.03.2011.
Maurycy Ferber.
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc