PESA 120NaG #1015

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1015T812BNA005 2010wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 6.01.2011.
Daniel Gabriel Fahrenheit
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc