PESA 120NaG #1014

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1014 2010wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 06.12.2010.
Jan Uphagen
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc