PESA 120NaG #1011

Producent Typ Numer taborowy Numer fabryczny Rok produkcji Uwagi Foto
PESA120NaG 1011 2010wyświetlacze R&G
Przyjazd do Gdańska: 20.09.2010.
Daniel Gralath
Zgłoś błąd


Wpisane przez: marcinc