120NaG dla Gdańska
120NaG dla Gdańska
120NaG dla Gdańska | PESA 120NaG
Bydgoszcz, hala produkcyjna spółki PESA.
Zdjęcie wykonane podczas oficjalnej prezentacji dla władz i mediów w dniu 6 sierpnia 2010.

Na pierwszym planie człony IV i V pierwszego gdańskiej tramwaju typu 120Na, dalej egzemplarze dla Warszawy.
120NaG, 1011, PESA, produkcja, sierpień, lato
Dodano: 01.09.2010 09:53 | Obejrzeń: 5208 | Nadesłane przez: news